exit

OL-UTGIVELSER


Vi kan tilby kjøp av våre OL-utgivelser med et stort utvalg særstempler. Enkelte finnes i et meget lite opplag (5-10 stk.). Vi reserverer objektene når vi mottar din bestilling og sender deg en giro for betaling av de objektene vi kan levere. Angi gjerne en reservebestilling. Porto til dagens gjeldende satser.


Birger Ruud KFK_LOGO
redball PRIVAT HELPOST/BIRGER RUUD
redball MAKSIKORT/BIRGER RUUD
redball MAKSIKORT/PETTER HUGSTED
redball OL-AMBASSADØR-KORT
redball OL-STEMPLER

FRIMERKENE PÅ OL-UTGAVENE :

NK1123 = Birger Ruud frimerke kr.4,-/91
NK1155 = OL-flagg kr.4,20/92
NK1188+89 Fakkelstafetten kr.3,50+3,50/93
NK1194 = OL-flagg kr.4,50/94
NK1195 = OL-flagg kr.5,50/94

Innbetaling til:

konto 2291 13 36816.
Kongsberg Filatelistklubb,
Postboks 466,
3605 Kongsberg
Epost med beskjed om innbetaling til:
postmaster@kongfil.org
kan bety hurtigere levering.


exit