exit

OL-AMBASSABØR-KORT

Petter Hugsted og Birger Ruud ble utnevnt av LOOC til OL-ambassadører.

Kongsberg Skimuseum fikk LOOC's tillatelse
til et påtrykk på kortene med ambassadørtittelen.
OL-ambassadør
nr.
PRIVAT HELPOST/BIRGER RUUD (NK1123)
pris
01.A Ubrukt 30.-
15.A Særstempel Kongsberg 12.2.94 (S11) - signert 60.-
16.A Særstempel Lillehammer 20.2.94 (S12) - signert UTSOLGT 60.-
17.A Særstempel Lillehammer 25.2.94 (S13) - signert 60.-

nr.
Provisorium - påtrykt 50 øre (NK807)
pris
19.A Ubrukt 30.-
25.A Særstempel Kongsberg 12.2.94 (S11) - signert UTSOLGT 60.-
26.A Særstempel Lillehammer 20.2.94 (S12) - signert UTSOLGT 60.-

nr.
MAKSIKORT/BIRGER RUUD
pris
29.A Særstempel Kongsberg 12.2.94 (S11) - signert - NK1123UTSOLGT 60.-
30.A Særstempel Kongsberg 12.2.94 (S11) - signert - NK1194 60.-
31.A Særstempel Kongsberg 12.2.94 (S11) - signert - NK1195 60.-
33.A Særstempel Lillehammer 20.2.94 (S12) - signert - NK1194UTSOLGT 60.-
34.A Særstempel Lillehammer 20.2.94 (S12) - signert - NK1195UTSOLGT 60.-
35.A Særstempel Lillehammer 25.2.94 (S13) - signert - NK1123UTSOLGT 60.-
36.A Særstempel Lillehammer 25.2.94 (S13) - signert - NK1194UTSOLGT 60.-

nr.
MAKSIKORT/PETTER HUGSTED
pris
40.A Særstempel Kongsberg 28.11.93 (S9) - signert - NK1188+89 60.-
41.A Særstempel Lillehammer 25.2.94 (S13) - signert - NK1194 60.-

exit