exit

OVERSIKT


M5 : NY 5-KRONE

M5

Utgitt: 15.9.98. Opplag : 2500. Pris : kr. 70,- . KAN BESTILLES NÅ
Variant : M5S Signert av designer. Opplag ca. : 250. Pris : kr. 100,-. UTSOLGT

Design : Ingrid Auslid Rise


tixe

M1 : NORSK MYNT 1000 ÅR


Myntbrev kan bestilles ved innbetaling til :
Konto : 2291 13 36816
KONGSBERG FILATELISTKLUBB
POSTBOKS 466
3605 KONGSBERG