exit

KFK_LOGO

MØTEPLAN VÅREN 2024
Møtested : Gamlegrendåsen skole, SFO-lokalet
Møtetid : Onsdager kl. 1930, åpent fra kl. 1800

Det vil bli AUKSJONER på møtene.

17. januar    Klubbmøte
31. januar    Sigmund Brøtan : Maldivene
14. februar    Klubbmøte
28. februar    Steinar Marvik : 20 mm Posthorn
13. mars    Årsmøte NB! Starter kl.19:00
10. april    Geir Brunsæl, objekter for salg
24. april    Odd Arne Helleberg : Postgang og saksbehandlingstid på 1310 tallet
8. mai    Per Christian Wallen : info fra Forbundet + foredrag
22. mai    Klubbmøte

Årsmøtet er berammet til den 13. mars kl.19:00.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet,
må være styret i hende senest 3 uker før denne dato.
Objekter for auksjon på årsmøtet kan innleveres frem til 1. mars.

Om du har forslag til innslag på klubbens møter, hører vi gjerne fra deg.
Klubben har anledning til å yte reisebidrag til utstillinger,
messer, auksjoner eller annet som har generell interesse.
Ta kontakt med et styremedlem på telefon dersom du har et forslag i den retning,
(klikk på STYRET)
eller send en e-post til styret@kongfil.org.

Medlemskontingenten for 2024 må betales innen 15. januar.
Kontingentsatsene er som følger(ingen endringer fra ifjor):
 - A-medlem 500 kr (herav 400 kr kontingent til Norsk Filatelistforbund)
 - B-medlem 100 kr
 - C-medlem 150 kr
Betaling via nettbank til bankkonto 2291.13.36816 (Kongsberg Filatelistklubb).
Husk å oppgi navnet ditt.
Kontakt klubbens sekretær på telefon eller e-post hvis spørsmål om kontingent.
jens.martin.lindberg@gmail.com

Ved spill hos Norsk Tipping kan du bidra til at klubben får
pengestøtte fra Grasrotandelen ved å velge Kongsberg Filatelistklubb.

Adresseendring må meldes til styret så snart som mulig.

STYRET