exit

KFK_LOGO

MØTEPLAN VÅREN 2022
Møtested : Gamlegrendåsen skole, SFO-lokalet
Møtetid : Onsdager kl. 1930, åpent fra kl. 1800

Det vil bli AUKSJONER på møtene.

12.januar    Byttemøte
26. januar    Per Christian Wallen : Info fra Forbundet + foredrag
9. februar    Byttemøte
23. februar    Geir Brunsæl, objekter for salg
9. mars    Sigmund Brøtan : De 10 prestegjeld på Barbados
23. mars    Årsmøte OBS! KL.19:00 AUKSJON
6. april    Steinar Marvik : John James Audubon
20. april    Kjell Kaarvang : Kina
4. mai    Hans Gulli : Postkort Drammensbanen

Det tas forbehold om smittesituasjonen.

Restriksjoner angående COVID-19/Korona viruset
Vi følger retningslinjene til FHI. Antibac settes ut i lokalet.

Årsmøtet er berammet til den 23. mars kl.19:00.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet,
må være styret i hende senest 3 uker før denne dato.
Objekter for auksjon på årsmøtet kan innleveres frem til 9. mars.

Om du har forslag til innslag på klubbens møter, hører vi gjerne fra deg.
Klubben har anledning til å yte reisebidrag til utstillinger,
messer, auksjoner eller annet som har generell interesse.
Ta kontakt med et styremedlem på telefon dersom du har et forslag i den retning,
(klikk på STYRET)
eller send en e-post til styret@kongfil.org.

Medlemskontingenten for 2022 må betales innen 20. januar.
Kontingentsatsene er som følger:
 - A-medlem 500 kr (herav 400 kr kontingent til Norsk Filatelistforbund)
 - B-medlem 100 kr
 - C-medlem 150 kr
Betaling via nettbank til bankkonto 2291.13.36816 (Kongsberg Filatelistklubb).
Husk å oppgi navnet ditt.
Kontakt klubbens sekretær på telefon eller e-post hvis spørsmål om kontingent.
jens.martin.lindberg@gmail.com

Hvis du tipper, spiller Lotto eller Joker kan du bidra til
at klubben får pengestøtte fra Grasrotandelen.
Gi beskjed der du kjøper kuponger at du ønsker å støtte Kongsberg Filatelistklubb.
Dette innebærer ikke at du skal betale noe for dette.

Adresseendring må meldes til styret så snart som mulig.

STYRET