exit

KFK_LOGO

MØTEPLAN VÅREN 2021
Møtested : Gamlegrendåsen skole, SFO-lokalet
Møtetid : Onsdager kl. 1930, åpent fra kl. 1800

Det vil bli auksjoner på møtene.

13.januar    Avlyst - Byttemøte
27. januar    Avlyst - Byttemøte
10. februar    Steinar Marvik : Posthorn offset utgavene Avlyst
24. februar    Avlyst - Byttemøte
10. mars    Trond Dybdahl : Falklandsøyene Avlyst
24. mars    Årsmøte Utsatt
7. april    Sigmund Brøtan : Drammen bypost Avlyst
21. april    Avlyst - Byttemøte
5. mai    Geir Brunsæl (med forbehold)
19. mai    Byttemøte
2. juni    ÅRSMØTE kl. 1900

Restriksjoner angående COVID-19/Korona viruset
Vi følger retningslinjene til FHI. Antibac settes ut i lokalet.
Medlemmer med underliggende sykdommer og høy alder oppfordres til å bli
hjemme til en eventuell vaksine gjør det mer trygt å ferdes blant flere.

Årsmøtet er berammet til den 24. mars.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet,
må være styret i hende senest 3 uker før denne dato.
Objekter for auksjon på årsmøtet kan innleveres frem til 10. mars.

Om du har forslag til innslag på klubbens møter, hører vi gjerne fra deg.
Klubben har anledning til å yte reisebidrag til utstillinger,
messer, auksjoner eller annet som har generell interesse.
Ta kontakt med et styremedlem på telefon dersom du har et forslag i den retning,
(klikk på STYRET)
eller send en e-post til styret@kongfil.org.

Hvis du tipper, spiller Lotto eller Joker kan du bidra til
at klubben får pengestøtte fra Grasrotandelen.
Gi beskjed der du kjøper kuponger at du ønsker å støtte Kongsberg Filatelistklubb.
Dette innebærer ikke at du skal betale noe for dette.

Adresseendring må meldes til styret så snart som mulig.

STYRET