exit

KFK_LOGO

MØTEPLAN VÅREN 2020
Møtested : Gamlegrendåsen skole, SFO-lokalet
Møtetid : Onsdager kl. 1930, åpent fra kl. 1800

Det vil bli auksjoner og quiz på byttemøtene.

8.januar    Byttemøte NB! Møtelokale i F-fløyen
22. januar    Øivind R. Karlsen : Kongsbergbanen
5. februar    Byttemøte
19. februar    Byttemøte
4. mars    Byttemøte
18.mars    Årsmøte
1. april    Inge Johansen : Melkesyre og blodsmak gjennon Frankrike
15. april    Byttemøte
29. april    Hans Gulli : Postkortkveld

Det blir som før auksjoner på byttemøtene,
med objekter som i hovedsak er fra Nord-Europa.

Endringer i møteplanen kan bli aktuelt.
Medlemmene oppfordres derfor til å følge med på klubbens hjemmeside for eventuelle oppdateringer.

Årsmøtet er berammet til den 18. mars.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 3 uker før denne dato.
Objekter for auksjon på årsmøtet kan innleveres frem til 4. mars.

Om du har forslag til innslag på klubbens møter, hører vi gjerne fra deg.
Ta kontakt med et av styrets medlemmer på telefon, klikk på STYRET,
eller send en e-post til styret@kongfil.org.

Hvis du tipper, spiller Lotto eller Joker kan du bidra til
at klubben får pengestøtte fra Grasrotandelen.
Gi beskjed der du kjøper kuponger at du ønsker å støtte Kongsberg Filatelistklubb.
Dette innebærer ikke at du skal betale noe for dette.

Adresseendring må meldes til styret så snart som mulig.

STYRET