exit

KFK_LOGO

MØTEPLAN VÅREN 2019
Møtested : Gamlegrendåsen skole, SFO-lokalet
Møtetid : Onsdager kl. 1930, åpent fra kl. 1800

Det vil bli auksjoner på byttemøtene.

9.januar    Byttemøte
23. januar    Thorbjørn Hansen : ”Mynta” i hundre år
6. februar    Byttemøte
20. februar    Sigmund Brøtan : Gullkysten/Ghana
6. mars    Byttemøte
20.mars    Årsmøte
3. april    Steinar Marvik : Libya
24. april    Byttemøte
8. mai    Hans Gulli : Setesdalsbanen på postkort

Det blir som før auksjoner på byttemøtene,
med resten av objektene fra den store Norge-samlingen vi overtok tidligere.

Det er ikke noe handlerbesøk på møteplanen denne våren,
siden Geir Brunsæl har nylig har avviklet sin egen virksomhet.

Endringer i møteplanen kan bli aktuelt.
Medlemmene oppfordres derfor til å følge med på klubbens hjemmeside for eventuelle oppdateringer.

Årsmøtet er berammet til den 20. mars.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 3 uker før denne dato.
Objekter for auksjon på årsmøtet kan innleveres frem til 6. mars.

Hvis du tipper, spiller Lotto eller Joker kan du bidra til
at klubben får pengestøtte fra Grasrotandelen.
Gi beskjed der du kjøper kuponger at du ønsker å støtte Kongsberg Filatelistklubb.

STYRET