exit

KFK_LOGO

MØTEPLAN VÅREN 2018
Møtested : Gamlegrendåsen skole, SFO-lokalet
Møtetid : Onsdager kl. 1930, åpent fra kl. 1800

Det vil bli auksjon på møtene.

10.januar    Byttemøte : Sverige - Nederland
24. januar    Øivind Karlsen : Norsk feltpost
7. februar    Byttemøte : Grønland - Kanaløyene
21. februar    Geir Brunsæl : Objekter for salg
7. mars    Per-Christian Wallén : Norge i krig
21.mars    Årsmøte
4. april    Steinar Marvik : Mauritius
18. april    Kjell Kårvang : Saudi Arabia
8. mai    Byttemøte : Island - Ungarn

Det blir som før auksjoner på byttemøtene,
med mange flotte objekter fra dødsbo overtatt i fjor.

Årsmøtet er berammet til den 21. mars.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 3 uker før denne dato.
Objekter for auksjon på årsmøtet kan innleveres frem til 7. mars.

Adresseendring må meldes til styret så snart som mulig.

Hvis du tipper, spiller Lotto eller Joker kan du bidra til
at klubben får pengestøtte fra Grasrotandelen.
Klikk så får du vite hvordan du kan støtte Kongsberg Filatelistklubb.
Grasrotandel
Dette innebærer ikke at du skal betale noe for dette.

STYRET