exit

KFK_LOGO

MØTEPLAN VÅREN 2017
Møtested : Gamlegrendåsen skole, SFO-lokalet
Møtetid : Onsdager kl. 1930, åpent fra kl. 1800

Det blir auksjoner på Byttemøtene.

11.januar    Byttemøte : Danmark - England
25.januar    Steinar Marvik : Estland
8.februar    Byttemøte : Finland-Frankrike
22.februar    ----
8.mars    Geir Brunsæl : Objekter m.m. for salg
22.mars    Årsmøte
5.april    Byttemøte : Sverige-Østerrike
19.april    Kjell Kaarvang : Sjeldenheter fra hele verden
3.mai    Øivind R. Karlsen : Reisebrev fra Australia

Årsmøtet er berammet til 22.mars,
og saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 3 uker før denne dato.
Objekter for auksjon på årsmøtet kan innleveres frem til 8.mars.