lokalPosten
PRISER
LP18 kr. 7,00
LP19 kr. 7,00
LP20 kr. 10,00
LP21 kr. 10,00
BL6 kr.34,00
FDCLP7 : er utsolgt
Porto/eksp.gebyr kr.25,00.

OPPLAG
BL6 : 5.000 (totalopplag)
FDCLP7 : max. 650

BESTILLING
Bestilles ved innbetaling til
konto 2291 13 36816.
Kongsberg Filatelistklubb,
Postboks 466,
3605 Kongsberg

Send beskjed om innbetaling til :
bestilling@kongfil.org