lokalPosten
PRISER
LP14 kr. 5,50
LP15 kr. 5,50
LP16 kr. 8,00
LP17 kr. 8,00
BL5 kr.27,00
FDCLP6 : kr.35.00
Porto/eksp.gebyr kr.25,00.

OPPLAG
BL5 : 3.500 (totalopplag)
FDCLP6 : max. 1.500

BESTILLING
Bestilles ved innbetaling til
konto 2291 13 36816.
Kongsberg Filatelistklubb,
Postboks 466,
3605 Kongsberg

Send beskjed om innbetaling til :
bestilling@kongfil.org