lokalPosten
PRISER
LP12 kr.5,00/BL3(4x5,50)kr.22,00
FDCLP4 : UTSOLGT
LP13 kr.8,00/BL4(4x8,00)kr.32,00
FDCLP5 : kr.35.00
Porto/eksp.gebyr kr.25,00.

OPPLAG
BL3 : 3.500 (totalopplag)
FDCLP4 : max. 1.200
BL4 : 3.500 (totalopplag)
FDCLP5 : max. 1.200

BESTILLING
Bestilles ved innbetaling til
konto 2291 13 36816.
Kongsberg Filatelistklubb,
Postboks 466,
3605 Kongsberg

Send beskjed om innbetaling til :
bestilling@kongfil.org