lokalPosten
PRISER
LP12 kr.5,00/BL3(4x5,50)kr.22,00
FDCLP4 : kr.25.00
LP13 kr.8,00/BL4(4x8,00)kr.32,00
FDCLP5 : kr.35.00
Porto/eksp.gebyr kr.15,00
for kunder utenfor
lokalpostens område
(3610-11-12-13-15-16-17).


OPPLAG
BL3 : 3.500 (totalopplag)
FDCLP4 : max. 1.200
BL4 : 3.500 (totalopplag)
FDCLP5 : max. 1.200

BESTILLING
Bestilles ved innbetaling til
konto 2291 13 36816.
Kongsberg Filatelistklubb,
Postboks 466,
3605 Kongsberg

Epost med beskjed om innbetaling til :
postmaster@kongfil.org
kan bety hurtigere levering.