lokalPosten

PRISER
BL2( 2 x kr. 0,50 + 2 x 4,50
+ 6,00 + 9,00 = kr. 25,00)
selges for pålydende.
FDCLP3 : kr. 30.00
Porto/eksp.gebyr kr.25,00.


OPPLAG
BL2 : 8.000 (totalopplag)
FDCLP3 : max. 1500

BESTILLING
Bestilles ved innbetaling til
konto 2291 13 36816.
Kongsberg Filatelistklubb,
Postboks 466,
3605 Kongsberg

Send beskjed om innbetaling til :
bestilling@kongfil.org