lokalPosten

PRISER
BL1( 3 x kr. 12,00 = kr. 36,00)
selges for pålydende.
FDCLP2 : kr. 40.00
Porto/eksp.gebyr kr.25,00.


OPPLAG
BL1 : 5.000 (totalopplag)
FDCLP2 : max. 2000

BESTILLING
Bestilles ved innbetaling til
konto 2291 13 36816.
Kongsberg Filatelistklubb,
Postboks 466,
3605 Kongsberg

Send beskjed om innbetaling til :
bestilling@kongfil.org