lokalPosten

PRISER
LP1( kr. 4,00)
LP2(kr. 8,00)
selges for pålydende.
FDCLP1 : er utsolgt
Porto/eksp.gebyr kr.25,00.


OPPLAG
LP1 : 30.000,  LP2: 10.000 FDCLP1 : 2.000
Helark = 10 merker

BESTILLING
Bestilles ved innbetaling til
konto 2291 13 36816.
Kongsberg Filatelistklubb,
Postboks 466,
3605 Kongsberg

Send beskjed om innbetaling til :
bestilling@kongfil.org