exit
KONGSBERGFRIMERKER: Lokalposten 2001-2018, 12.10.2018

BL9  lokalPosten
Lokalposten på Kongsberg
utga 12.10.2018,
et nytt frimerke.


LOKALPOSTEN KONGSBERG


Lokalposten Kongsberg utga i 2018 et frimerke i anledning 17 års drift.
PRISER/BESTILLING

Merket har ikke valør, kun teksten "t.o.m. 20 gram".
Et merke, BL8, kr.25,00.


Merket kan bestilles ustemplet