exit
KONGSBERGFRIMERKER 02.07.2005

BL2  BL2_NR lokalPosten
Lokalposten på Kongsberg
utgir 02.07.2005,
en blokk med 6 frimerker.

PRISER/BESTILLING

lokalPosten har følgende portosatser (per 02.07.2005):

  • Til og med 20g : kr. 4,50
  • Til og med 50g : kr. 6,00
  • Til og med 100g : kr. 9,00
  • Til og med 350g : kr. 15,00
  • Til og med 1000g : kr. 30,00
  • Til og med 2000g : kr. 60,00

2. juli 2005 utgis en blokk med 6 frimerker pålydende kr 0,50(2)/4,50(2)/6,00/9,00,-, totalt kr 25,-.
Det er 6 forskjellige motiver med tilknytning til Kongsberg. En beskrivelse av det enkelte motiv kommer senere. Blokken er trykket i flerfargetrykk, og formatet er 113x122mm.
Blokken kan bestilles ustempemplet, stemplet og som FDC med lokalpostens logo på konvolutten.

Opplag for 3. utgave totalt : BL2 : 8.000, av disse som FDC : max. 1.500.

 

FDCLP3
FDCLP3