exit
KONGSBERGFRIMERKER 19.09.2003

BL1
BL1 (LP3/LP4/LP5)

lokalPosten
Lokalposten på Kongsberg
utgir på Frimerkets Dag,
19.09.2003,
en blokk med tre frimerker.
Blokken er utformet i samarbeid med
Kongsberg Filatelistklubb

PRISER/BESTILLING


I dag har Posten BA monopol på lukkede brev under 100 g. Denne grensen skal ned til 50g i 2006, for så å fjernes helt i 2009 iht. EøS-avtalen.

lokalPosten har følgende portosatser (per 19.09.2003):

  • Til og med 50g : kr. 4,00
  • Til og med 100g : kr. 8,00
  • Til og med 350g : kr. 12,00
  • Til og med 1000g : kr. 28,00
  • Til og med 2000g : kr. 56,00

Et nytt datostempel i stål taes i bruk for første gang 19.09.03. Det stemples med sort stempelfarge.

På Frimerkets Dag 19. september 2003 utgis en blokk med 3 frimerker hver pålydende kr 12,-, totalt kr 36,-. Som motiv er det benyttet et byprospekt fra Kongsberg ca. 1700. De 3 frimerkene (LP3/LP4/LP5) viser hver sin sentrale del av Kongsberg, med lett identifiserbare historiske bygninger. Blokken er trykket i flerfargetrykk, og formatet er 90x112mm. Det er utfallende perforering mot 3 sider.
Blokken kan bestilles ustempemplet, stemplet og som FDC med lokalpostens logo på konvolutten.

Opplag for 2. utgave totalt : BL1 : 5.000, av disse som FDC : max. 2.000.

 

FDCLP2
FDCLP2