exit
KONGSBERGFRIMERKER 12.10.2002

LP1
LP1

LP2
LP2

lokalPosten
Lokalposten på Kongsberg
utgir på etårs-dagen for etablering,
12.10.2002,
to frimerker.
Merkene er utformet i samarbeid med
Kongsberg Filatelistklubb

Nye frimerker 19.09.2003

PRISER/BESTILLING


De statlige postbedriftenes monopol står for fall. I dag har Posten BA monopol på brev under 350 g. Denne grensen skal ned til 100g i 2003, til 50 g i 2006, for så å fjernes helt i 2009 iht. EøS-avtalen. Monopolet gjeldcr brev i lukkede konvolutter, ikke åpne forsendelser. Dette gir åpning for parallelle initiativ og verdifull erfaring før monopolet avskaffes.

Jørn Rasmussen sluttet etter mange års tjeneste i Posten Buskerud og startet sitt eget "lokal Posten" på Kongsberg.

Fra en beskjeden start 12.oktober 2001 har mengden post økt jevnt og trutt. Stadig flere aksepterer at det ikke er nødvendig å lukke konvoluttene. Portoen for enkeltvektige brev er kr 4,-, og øvrige portosatser er alle delelig med 4. For store brukere (foreninger, E-verk, kommune, butikker, o.a.) or det derfor mulig a spare betydelige beløp. LokalPostens gule innleveringskasser er plassert hos dagligvarehandlere og andre steder hvor folk ferdes regelmessig, og posten distribueres på dagen.

Forsendelser stemples enten med eget datostempel eller med egen logo "lokalPosten - alternativet i sentrum". Logo-stempelet finnes i to utgaver: a) logo med opplysninger om adresse til høyre, og b) med et kryss lil høyre som annulerer forhåndsbetalt porto. Datostempelet er sort, mens stemplene med logo er blå.

På 1 års-dagen 12 okt. 2002 utgis de første frimerker pålydende henholdsvis kr 4,- og kr 8,-. Som tema er valgt kjente motiver fra Kongsberg. Kr 4,- frimerket (LP1) viser Kongsberg kirke , som er en av landels største kirker. Kr 8,- merket (LP2) viser gruvetoget ved Kongens Gruve (Chr. 7. stoll). Begge merkene er tegnet av lokalhistoriker Per Sunmann. Frimerkene blir trykket i flerfargetrykk, og formatet blir 30x40mm. For de som vil være med fra starten på et nytt samleområde vil det være anledning til å bestille FDC (FDCLP1). FDC er utsolgt!!

Opplag for første utgave : LP1 : 30.000,  LP2: 10.000.   Helark = 10 merker.
 

FDCLP1
FDCLP1 utsolgt