KFK´s egne konvolutt ved Kongebesøk 02.05.2024

Kongsberg fyller 400 år den 02.mai 2024. I den anledning har vi fått designet en egen logo og et eget poststempel.

Konvolutten blir frankert med frimerket 'Kongsberg 400 år' utgitt 28.02.2024 med eget poststempel med dato 02.05.2024. Pris pr. konvolutt er 50 kroner. Frimerket er Innland 20g.

Kongsberg Filatelistklubb har laget et opplag på 300 konvolutter.

KFK_Konge
"Kongebesøk" med egen logo og eget poststempel på Kongsberg sin 400-årsdag 02.05.2024

Inne i logoen er Kongsberg Filatelistklubbs logo ( designet av Per Sunmann) som har "Sølvposten" , en diligence fra ca.1750, som motiv. Sølvposten skulle frakte post og passasjerer, men viktigst var kanskje sølvbarrer, til København. Fra 1770 gikk den i rute hver 14. dag.

Da Sølvverket opphørte i 1806 ble det slutt på frakten av sølvbarrer, og i 1814 ble hele tjenesten, som nå bar navnet "Den Norske Expresse", nedlagt.

Logoene til konvolutt og poststempel er designet av Studio S v/ Silje Holter, Kongsberg.

Konvolutt : pris kr. 50,00 + porto/eksp. kr. 25,00.
Bestilles ved innbetaling til
konto 2291 13 36816.
Kongsberg Filatelistklubb,
Postboks 466,
3605 Kongsberg
Epost med beskjed om innbetaling til:
postmaster@kongfil.org
kan bety hurtigere levering.