FDC - Kongsberg kirke 250 år

Kongsberg postkontor utgir 17.9.2011 et personlig frimerke for å markere 250-årsdagen til kirken.

Frimerkene har frankeringsverdi for A-prioritet i Norge, og leveres i hefter á 8 frimerker.
Bildet på frimerket og stempelet er tegnet av Ingrid Austlid Rise.

Kongsberg Filatelistklubb har laget en førstedagskonvolutt (FDC):

KFK_FDC_KK
FDC med personlig frimerke stemplet på 250-års dagen, 17.september 2011

Førstedagskonvolutten (FDC-kvalitet) er stemplet med særstempelet for dagen.
Stempelmotivet er et speilmonogram for Kong Fredrik V, som var konge ved innvielsen i 1761.

Samlerhuset utgir et minnebrev i anledning 250-års jubileet.
Minnemedaljen er designet av Ingrid Austlid Rise, Det Norske Myntverket.
Brevet er frankert og stemplet likt med førstedagskonvolutten.

MINNEBREV
Minnebrev med medalje og personlig frimerke stemplet på 250-års dagen, 17.september 2011

FDC : kr. 30,00
Minnebrev : kr. 440,00
Kan bestilles (+ porto/eksp. kr. 15,00)ved innbetaling til
konto 0530 4331005.
Kongsberg Filatelistklubb,
Postboks 466,
3605 Kongsberg
En epost med beskjed om innbetaling til:
postmaster@kongfil.org
kan bety hurtigere levering.