KFK´s personlige frimerke / FDC

Fra 21.8.2006 ble det mulig å lage sine egne frimerker. Posten reklamerer med at arrangementer vil kunne gis et ekstra løft ved å lage frimerker med et spesielt motiv, f.eks. sin egen logo.

Frimerkene har frankeringsverdi for A-prioritet i Norge, og leveres i ark à 20 frimerker. Pris for ett ark er 220 kroner. Frimerkene kan brukes på samme måte som vanlige frimerker utgitt av Posten.

Kongsberg Filatelistklubb har til KOFILEX 2006 laget 200 merker med klubbens logo. 150 av disse er benyttet til å lage et førstedagsbrev (FDC) stemplet på klubbens 30-årsdag, 13.oktober 2006.
Se omtale av PF-brev i NFT nr. 7/2006 side 18.

KFK_FDC
"FDC" med vårt personlige frimerke stemplet på 30-års dagen, 13.okt.2006

Kongsberg Filatelistklubbs logo har "Sølvposten" , en diligence fra ca.1750, som motiv. Sølvposten skulle frakte post og passasjerer, men viktigst var kanskje sølvbarrer, til København. Fra 1770 gikk den i rute hver 14. dag.

Da Sølvverket opphørte i 1806 ble det slutt på frakten av sølvbarrer, og i 1814 ble hele tjenesten, som nå bar navnet "Den Norske Expresse", nedlagt.

Klubbens logo er tegnet av Per Sunmann.

PF-Brev : pris kr. 30,00 + porto/eksp. kr. 15,00.
Bestilles ved innbetaling til
konto 2291 13 36816.
Kongsberg Filatelistklubb,
Postboks 466,
3605 Kongsberg
+ porto/eksp. kr. 15,00.
Epost med beskjed om innbetaling til:
postmaster@kongfil.org
kan bety hurtigere levering.