exit

ChrVII NK1471

KONGSBERG 200 ÅR

Kongsberg fikk fulle kjøpstadsrettigheter i 1802,
og ble derved "ordentlig" by, men byens grunnleggelse regnes vanligvis å være 1624.
Frimerket som utgis for å markere byens 200 års jubileum vil bli benyttet på 2 produkter fra klubben.
Det vil bli utgitt en spesialkonvolutt og et medaljebrev med NK1472 og særstempel.
Medaljebrevet utgis i samarbeid med Den Kongelige Mynt og Samlerhuset.

Bestilling/Informasjon : SPESIALKONVOLUTT

Bestilling/Informasjon : MEDALJEBREVET


KONGSBERG PHILATELY CLUB
POSTBOKS 466
N-3605 KONGSBERG
NORWAY

postmaster@kongfil.org